Huisbezoek

De huisbezoeken worden gewoonlijk aan het eind van de ochtend en de middag afgelegd.
U kunt een huisbezoek aanvragen wanneer u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen.
De assistente zal u daarover zeker enkele vragen stellen.

Voor het aanvragen van huisbezoek kunt u bellen tussen 08.00 - 10.30 uur.

econsult
herhaalrecepten