Goede zorg met goede informatie

Goede zorg met goede informatie

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, bij een andere apotheek of bij een huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat de zorgverlener (zoals huisarts of apotheek) snel en gemakkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Zo ontstaat er snel een goed beeld van uw medische situatie. En zo krijgt u de juiste zorg.  Zorgverleners willen daarom graag medische gegevens elektronisch kunnen opvragen. Ook ’s avonds en in het weekend. Zij maken daarbij gebruik van een speciaal en beveiligd netwerk: de zorginfrastructuur. Dit netwerk zorgt voor een snelle en betrouwbare uitwisseling van gegevens.

Wij, als uw huisarts, hebben een geheimhoudingsplicht. Wij kunnen niet zomaar uw medische gegevens delen met andere zorgverleners via de zorginfrastructuur. U moet ons eerst toestemming geven uw gegevens beschikbaar te stellen. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen raadplegen als dat nodig is voor uw behandeling. In deze brief leest u hoe u toestemming geeft. Belangrijke vragen over het elektronisch uitwisselen van medische gegevens via de zorginfrastructuur kunt u verkrijgen via de website www.vzvz.nl  of via de praktijk.

Hoe geeft u toestemming?
Wij vragen om uw toestemming en leggen in uw dossier vast of u toestemming hebt gegeven. Vanaf 1 januari 2013 mogen wij uw medische gegevens niet zonder uw toestemming beschikbaar stellen voor raadpleging via de zorginfrastructuur. Als u geen toestemming hebt gegeven, kunnen zorgverleners uw gegevens ook niet inzien in noodsituaties. Uw gegevens kunnen pas beschikbaar worden gesteld vanaf het moment van uw instemming. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Zo werkt de infrastructuur
Wij houden, als uw huisarts, een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die van belang is voor uw behandeling. Zo leggen wij onder meer vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt.
Als u ons toestemming hebt gegeven dan mogen wij uw belangrijkste medische gegevens beschikbaar stellen aan andere zorgverleners. Bijvoorbeeld een waarnemend huisarts van de huisartsenpost, een andere apotheek of een medisch specialist. Als u naar een andere zorgverlener gaat, dan kan deze uw gegevens raadplegen.

Zorgverleners kunnen gegevens elektronisch raadplegen via een netwerk dat hiervoor speciaal is gemaakt: de zorginfrastructuur. Dit is een beveiligd netwerk waarop huisartsen, apotheken, huisartsenposten en medisch specialisten in Nederland hun computersysteem kunnen aansluiten.

Ons computersysteem is aangesloten op het netwerk en daarom vragen wij u toestemming voor de uitwisseling van uw gegevens. Als u toestemming geeft, zullen wij uw burgerservicenummer (BSN) aanmelden bij het netwerk.

Als een zorgverlener dan uw gegevens opvraagt, wordt met behulp van uw BSN gezocht of wij gegevens over u hebben aangemeld. Die zorgverlener kan vervolgens uw belangrijkste medische gegevens inzien. Dit kan dus alleen als u toestemming hebt gegeven en als het nodig is voor uw behandeling.

In het netwerk staat alleen uw BSN en welke apotheek gegevens over u beschikbaar heeft. Uw medische gegevens worden dus niet opgeslagen in het netwerk maar blijven in onze computer. Andere zorgverleners kunnen alleen de belangrijkste informatie uit uw dossier inzien. Wij houden uw dossier bij. Zo zijn steeds de laatste gegevens over uw gezondheid beschikbaar.

 

 

 

 

 

Contact

Telefoon 020 - 6412550
 

Huisartsenpraktijk Bankras

den Bloeyenden Wijngaerdt 3 A
1183 JM AMSTELVEEN
Telefoon:
020 - 6412550
Fax:
020 - 4418813
praktijk@huisartsenpraktijkbankras.nl
Routebeschrijving >